Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Program podpory korešpondenÄŤnĂ˝ch seminárov  >  


   Termíny seminárov


Korešpondenčné semináre

Korešpondenčné semináre sú súťaže spojené s celoročnými aktivitami. Semináre si kladú za cieľ naučiť deti rozmýšľať a vyjadrovať svoje myšlienky. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa sú prírodné vedy a matematika. Z riešiteľov korešpondenčných seminárov sa stávajú nielen vedci, ale aj učitelia, ekonómovia, lekári, manažéri, politici, právnici. Sú to ľudia, ktorí sú od malička naučení kriticky a konštruktívne myslieť a riešiť problémy.

Korešpondenčné semináre sú organizované prevažne študentami vysokých škôl. Počas školského roka prebieha niekoľko kôl (sérií), zostavuje sa výsledková listina. Najúspešnejší riešitelia sa pozývajú na sústredenia. Počas školského roka sa pre riešiteľov organizujú doplnkové aktivity - rôzne stretnutia, výlety, víkendovky, prednášky, cez letné prázdniny sa organizujú špeciálne odborné (matematické, fyzikálne, programátorské) tábory.

Prehľad korešpondenčných seminárov na Slovensku ku ktorým sa organizujú sústredenia najúspešnejších riešiteľov

Matematika

Názov Pre koho Organizátor Rok vzniku
Malynár 4.-6. ročník ZŠ Združenie Strom 1990
Matik 7.-9. ročník ZŠ Združenie Strom 1988
Pikomat 5.-9. ročník ZŠ P-MAT, n.o. 1983
Riešky 5.-9. ročník ZŠ OZ Mladý Génius 1998
Sezamko 5.-6. ročník ZŠ JSMF Žilina, Fakulta riadenia a informatiky 2002
Sezam 7.-9. ročník ZŠ JSMF Žilina, Gymnázium Veľká Okružná Žilina, Fakulta riadenia a informatiky ŽU 1986
MatMix 2. stupeň ZŠ a SŠ Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Tomášikova ul. 1994
MatMix 1. stupeň ZŠ Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Tomášikova ul. 1994
KMS študenti FMFI UK; združenie Trojsten 2002 *
STROM Združenie Strom 1976
* seminár vznikol zlúčením BKMS a SKMS

Semináre z matematiky majú okolo 1500 riešiteľov ročne

Pozrite si zmeny v pravidlach STROMu.

Fyzika

Názov Pre koho Organizátor Rok vzniku
Pikofyz 7.-9. ročník ZŠ P-MAT, n.o. 1998
FKS Študenti FMFI UK združenie Trojsten 1985
Semináre zamerané na fyziku majú spolu 200 - 300 riešiteľov ročne.

Programovanie

Názov Pre koho Organizátor Rok vzniku
Kominár Občianske združenie Progres 2000 1998
KSP Študenti FMFI UK združenie Trojsten 1982
Korešpondenčné semináre z programovania rieši okolo 150-200 riešiteľov ročne

Prehľad ostatných korešpondenčných seminárov

  • Matematika
    • MAKS, organizátor Exam testing, spol. s r. o., www.exam.sk
  • Fyzika