Úvod O nadácii Korešp. semináre Matematika Veda pre mládež Filantropia Materiály Ako nám pomôcť? Fórum
   Program veda pre mládeĹľ

   Verejná zbierka Veda pre mládeĹľ

   Vyhodnotenie 1. kola zbierky

   Vyhodnotenie 2. kola zbierky
   Vyhodnotenie 3. kola zbierky





Prehľad doručených projektov

Na tejto stránke sú zverejnené stručné popisy projektov, ktoré boli doručené do Nadácie Ingenium do termínu uzávierky grantového kola Veda pre mládež. Od 1.6.2004 do 30.6.2004 tu môžete vyjadriť svoju podporu jednotlivým projektom. V prípade, ak súhlasíte s podporou uvedeného projektu, prosím označte to na príslušnom mieste pri popise projektu. Výsledky Vášho hlasovania bude mať k dispozícii správna rada Nadácie Ingenium pri konečnom hlasovaní o podpore projektov.

Pozor: Pre aktívnych darcov je určené hlasovanie v časti aktívny darca. Pred hlasovaním je potrebné prihlásiť sa na úvodnej stránke